balamūtėti

balamūtėti
×balamūtė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. virsti plepiu, kvailiu.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • subalamūtėti — ×subalamūtėti intr.; Vaižg pavirsti plepiu, kvailiu, pakvailti: Gal subalamūtėjai, kad save muši? PnmR. balamūtėti; subalamūtėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”